Projekt

Vårdförbundet

Första långgatan, Göteborg

Målet för Vårdförbundets nya aktivitetsbaserade kontor var att skapa en harmonisk arbetsplats som täcker behovet av avskildhet, ljus- och ljudkrav. Inredningen ska stärka människorna som vistas i den. En långsiktig inredning i estetik, miljö och kvalité. I projektet har vi aktivt jobbat med återbruk av befintlig inredning. Kontoret har också en öppen yta med takfönster där vi skapat ett orangeri fyllt av växter.

Se fler projekt vi skapat

Våra kunder: