Projekt

HiQ

Lindholmen + Östra Hamngatan, Göteborg

Inredningskoncept för HiQ Göteborg och deras kontor på Lindholmen och Östra Hamngatan. Kontoren har en kombination av aktivitetsbaserade och projektstyrda arbetsplatser. Mötesrummen är anpassade och namnade efter dess syfte, så som Skypen, Samtalet, Gymmet, Workshoppen osv. Ledord för inredningen är arbetsro, funktion och glädje. Vissa rum är färgstarka och energifyllda, andra lugna och harmoniska. Likaså övriga ytor i lokalerna.
Inköp inredning av Ergona Projekt AB

Kund: HiQ

HiQ, Trappa
HiQ, Matsal
HiQ, Lounge
HiQ, Kontor
HiQ, Kontor

Fotograf

David Chocron

Se fler projekt vi skapat

Våra kunder: