Projekt

Södra porten

Ljusprojekt, Mölndal

Ljusdesign och inköp av belysning för Södra porten. Modesty har skapat helhetskoncept för belysningen i området, både interiört och exteriört. Vi har utfört energikalkyler på de olika fastigheterna, tagit fram ljusberäkningar och jämfört olika produkter samt gjort provbelysningar. Med estetik, funktion och budget i fokus har vi levererat och installerat nya energieffektiva armaturer i hela området.

Kund: Grandab

Se fler projekt vi skapat

Våra kunder: