Projekt

BUP

Västra Frölunda

Väntrum för Barn- och ungdomspsyk i Frölunda. Målet var att skapa en välkomnande, inspirerande och trivsam väntrumsmiljö och därmed öka välbefinnandet för barn och ungdomar med familjer. Här skulle finnas avskilda sittplatser för ungdomar att dra sig undan, lekyta för de yngre barnen och gemensamma sittplatser för hela familjer.

BUP, väntrum
BUP, V. Frölunda

Fotograf

David Chocron

Se fler projekt vi skapat

Våra kunder: