Projekt

Akut Kortidsavdelning Barn

Drottning Silvias Barnsjukhus

Inredningskoncept för Akut korttidsavdelning barn. Inspirationen kommer från svenska skogen och dess djur. Den tidigare anonyma korridoren har idag blivit en stig genom skogen. I projektet ingick dagrum, korridor, väntyta, personalrum och nio patientrum.

Kund: Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barnsjukhus

Fotograf

David Chocron

Se mer av det vi skapat

Se fler projekt vi skapat

Våra kunder: