Om oss

Modesty skapar inspirerande och trivsamma miljöer med attityd, omtanke och känsla!

Vi utgår från verksamhetens kärnvärden, kultur och grafiska profil för att skapa en personlig inredning. I kombination med vårt oberoende kring inköp når vi snabbare fram till våra gemensamma visioner. Vårt skapande baserar sig på medvetet valda värderingar;
Helhetssyn, Nyfikenhet, Enkelhet, Hållbarhet, Respekt och Generositet.

I vårt team är vi inredningsarkitekter, inredare, ljuskonsulter och projektledare.

Våra tjänster

Vi erbjuder er en personlig och trygg partner genom hela processen – från idé till leverans.

Med vår breda kompetens, kundfokus, noggrannhet och lyhördhet kan vi hålla dig i handen
hela vägen genom ert projekt. Vi värnar om att vara varumärkesoberoende och det gör att vi
blir kostnadseffektiva från start.

 

Helhetslösning

Projektledning

Analys & Konceptutveckling

Inredningsarkitektur

Belysningsplanering

Inköp

Vår arbetsprocess

Analys

Vår arbetsprocess börjar med en analys av ert företag, era kärnvärden, förutsättningar och önskemål för projektet. Vi ställer många frågor. Vi tittar på och inspireras av er grafiska profil och lär känna er som företag.

Koncept

Vi skapar ett inredningskoncept utifrån analysen som innefattar material- och färgval, möbleringsförslag och moodboard.

Planering

Realisera inredningskonceptet. Vi tar fram underlag för offerter till hantverkare, priskalkyl för inköp och gör upp en tidsplan.

Beställning

När priskalkyl är fastställd utefter er budget och önskemål beställer vi. Vi projektleder och har kontakt med producenter och hantverkare.

Montering

Vi är med på plats och sätter de sista viktiga detaljerna.

Våra kunder: